Welkom

Wij heten u welkom op onze wikidot over arbeidspsychologie.
Hierin zullen wij u allerhande informatie over dit onderwerp meedelen. Zoals pesten, stress, seksuele intimidatie op het werk, jobtevredenheid, diversiteit, OCMW's, werkloosheid, ergonomie en dergelijke.

Wij hebben gekozen voor dit onderwerp omdat dit nauw aansluit bij het sova-project. Ons doel was eerst om de verschillende organisaties binnenin het jobcentrum toe te lichten, maar omdat dit zeer complex is en er weinig wetenschappelijk materiaal over te vinden is, hebben we daarom een andere richting ingeslaan die er toch bij aansluit. Namelijk het onderwerp arbeidspsychologie.

We zijn vertrokken vanuit dit algemeen thema en gekeken wat we daarin allemaal konden doen. We hebben elk een deelonderdeeltje onder de loep genomen zoals bv. pesten op het werk. Uiteindelijk zijn we tot een globaal beeld gekomen, namelijk welke taken een arbeidspsycholoog kan vervullen en met welke organisaties hij of zij in aanraking komt.

Zowel in de linkerkolom als onder de titel arbeidspsychologie ziet u handige onderdeeltjes die u een overzicht bieden wat u allemaal kunt terugvinden op deze wikidot. Zoals wie de groepsleden zijn, welke artikels, organisaties, trefwoordenlijst,… wij hebben behandeld.

Wij wensen u veel leesgenot en hopelijk komt u wat meer te weten over arbeidspsychologie.

004.JPG
297675_10150260230918404_713763403_7624576_5761488_n.jpg