Bronnenlijst

Rapporten

 • (2003). Gender Issues in Safety and Health at Work. European Agency for Safety and Health at Work. (Ines Thevelein)
 • Paoli, P., & Merllié, D. (2005). Third European Working Conditions Survey. (Ines Thevelein)
 • Parent-Thirion, A., Fernández Macías, E., Hurley, J., & Vermeylen, G. (2008). Fourth European Working Conditions Survey. (Ines Thevelein)
 • BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP, & ETUC. (2007). European Social Dialogue, Framework Agreement on Harassment and Violence at Work. (Ines Thevelein)
 • Beelen, J., (2006). Directeur NVVS (Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden) Positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt. (Steffy Feys)
 • Defesche, E. (2006). Re-integratieconsulent Fama Positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt (Steffy Feys)
 • Elferink, B. (2006). Voorzitter Dovenschap Positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt (Steffy Feys)
 • Van Grieken, H. (2006). Directeur Fama /Arbeidscentrum Viataal Positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt (Steffy Feys)
 • Mesman, J. (2006). Re-integratieconsulent Bureau DDS Positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt (Steffy Feys)
 • Van der Schelling, M. (2006). Teamcoach Bureau Arbeid Positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt (Steffy Feys)
 • De Vijlder, G. (2006). Voorzitter Stichting Plotsdoven Positie van doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt (Steffy Feys)
 • Walrave, B., Oorschot, K.E. van, Romme, A.G.L. (2010). Preventing or escaping the suppression mechanism : intervention conditions. BETA publicatie : working papers No. 320, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.(Lizie Dendauw)
 • Walrave, B., Oorschot, K.E. van, Romme, A.G.L. (2010). Ambidexterity and getting trapped in the suppression of exploration : a simulation model. BETA publicatie : working papers No. 314, Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven, 33 pp.(Lizie Dendauw)
 • Gilsing, V.A., Romme, A.G.L. (2007). Creating corporate and academic spinoffs within the Eindhoven-Leuven-Aachen triangle, Report for ELAt, May 2007. Stichting Eindhoven-Leuven-Aachen, onbekend: TUE : Technische Universiteit Eindhoven, 43 pp.(Lizie Dendauw)

Eindwerken

 • Desmet, N. (2010). Zin in arbeid ? : Conceptontwikkeling bij het onderzoek naar de latente meerwaarde van arbeid binnen de sociale economie. (ongepubliceerd) Eindwerk Bachelor Departement Sociaal-Agogisch werk. Opleiding bachelor in het Sociaal Werk. Afstudeerrichting Maatschappelijk Werk. KATHO Ipsoc. Kortrijk. (Ines Thevelein)
 • Deschuymer, T.,(2005), Omgaan met werkstress d.m.v. time managementtechnieken., (ongepubliceerd) Eindwerk, HANTAL, Opleiding managment assistant, HANTAL, Kortrijk. (Elise Decruyenaere)
 • Geuens, D. (2010). De invloed van een discrepantie tussen reële en gewenste HR-verantwoordelijkheden op de jobtevredenheid van het lijnmanagement in vlaanderen. Leuven: Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. (Charlotte Riemaecker)
 • Geens, A. (2010). De invloed van leeftijd op de jobtevredenheid en extra-rol prestaties van werknemers: de rol van jobbetrokkenheid als mediator. Antwerpen: Lessius. (Charlotte Riemaecker)
 • Van Hirtum, H. (2010). Kwantitatieve en kwalitatieve jobonzekerheid: samenhang met jobtevredenheid, organisatiebetrokkenheid en psychische spanningen. Leuven: K.U.Leuven. Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. (Charlotte Riemaecker)
 • Dewil, V. (2005). Optimalisatie van het combinatiebeleid van de vrouwelijke werknemers. Impact op de jobtevredenheid en jobbeleving. Brussel: VLEKHO. Departement handelswetenschappen. (Charlotte Riemaecker)
 • Janssens, L. (1997). Het klimaat van arbeidsverhoudingen: valideren van een meetinstrument en het verband met jobtevredenheid en organisational commitment. Leuven. (Charlotte Riemaecker)
 • Janssens, E. (2006). Criminaliteit in de rust- en verzorgingstehuizen in West-Vlaanderen: Integrale veiligheid binnen integrale zorg! . Opgeroepen op december 23, 2010, van Doks: http://doks.katho.be/do/record/Get?dispatch=view&recordId=SKAT413e130e0e507c6c010ef1c7b07c0138 (Siebren Sevenois)
 • Luts, S., De genese van de ziekte van deze tijd : drie verschillende benaderingen van werkstress : een onderzoek naar hoe werkstress op de maatschappelijke agenda(ongepubliceerd), Eindwerk departement sociologie, K.U. Leuven, Leuven.(Elise Decruyenaere)
 • Ooms,B., (2003), Validatie-onderzoek van de theoretische inzichten van Jac Christis inzake werkstress, (ongepubliceerd), Eindwerk departement sociologie, K.U. Leuven, Leuven.(Elise Decruyenaere)
 • Donckx,G. (2009). Pesterijen op het werk: preventiemaatregelen voor organisaties in Vlaanderen. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachelor Toegepaste Psychologie. LESSIUS HOGESCHOOL, Antwerpen. (Charlotte Platteeuw)
 • Boeckx, R. (2010). Kan dader van pesten op het werk verklaard worden aan de hand van Karaseks job demand-control-support model?. (Ongepubliceerd) eindwerk master in de psychologie. K.U. LEUVEN., Leuven. (Charlotte Platteeuw)
 • Haegeman, L. (2005). Mobbing, een pest op het werk. (Ongepubliceerd) eindwerk bedrijfsbeheer, rechtpraktijk. KHBO HW&B, Brugge. (Charlotte Platteeuw)
 • Lauwereys, G. (2005). Pesten op het werk: de wetgeving in praktijk. (ongepubliceerd) eindwerk handelswetenschappen. VLEKHO, Brussel. (Charlotte Platteeuw)
 • Vanhelmont, L. (2004). Pesten op het werk: mogelijke antecendenten van pesten in de arbeidssituatie. (ongepubliceerd) eindwerk psychologie en pedagogie. K.U. LEUVEN, Leuven. (Charlotte Platteeuw)
 • Filiz, Semra. (2010). De uitdaging van het verschil: over het omgaan met culturele diversiteit op de werkvloer. Eindwerk sociaal werk. Kortrijk: KATHO. Departement Sociaal-Agogisch werk (IPSOC). (Elyne Missinne)
 • Tyvaert, Joke. (2008) Culturele diversiteit op de werkvloer. Eindwerk TP/GP/AIP. Kortrijk: Ipsoc. (Elyne Missinne)
 • Vincke, J., Dewaele, A., Vanden Berghe, W., Cox, N. (2008) Discriminatie van holebi’s op de werkvloer: over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het “roze” plafond. Gent: Universiteit Gent. (Elyne Missinne)
 • Matysen, Robin. (2008) Arbeidsverzuim & Veiligheid. Eindwerk Maatschappelijke Veiligheid. Kortrijk. (Loes Garré)

Bijdrages uit verzamelwerken

 • Weel, A., Heijstek, J., & Kelder, M. (2002). Dilemma voor de bedrijfsarts: Ongewenst gedrag: zwijg of ik schiet! Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, pp. 83-86. (Ines Thevelein)
 • Sarata, B. (2005, November 23). Improving staff satisfaction through job design. Administration and policy in mental health and mental health services research, pp. 60-65. (Charlotte Riemaecker)
 • Jongbloed Schmit, L. J.-S. (2010, Januari 1). Arbeidssatisfactie van artsen gedurende hun loopbaan. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde jaargang 154, nummer 22, pp. 1-6. (Charlotte Riemaecker)
 • van Doornen, L. (2006). De psychofysiologie van werkstress deel 1. In L. v. Doornen, De psychofysiologie van werkstress (pp. 71-94).(Elise Decruyenaere)
 • Stichele, D. R. (2010). Geneesmiddelengebruik in rust- en verzorgingstehuizen in België: verslag van het PHEBE-onderzoek. Bijblijven . (Siebren Sevenois)
 • Verhelst, I.; Dee Marteau, K. (2007). Als plagen een pest wordt…. Mechelen: Wolters Kluwer.

Krantenartikels

 • Coosemans, D., & Marsboom, F. (2010, Mei 12). Seksspelletjes in seinhuis. Het Laatste Nieuws , p. 3. (Ines Thevelein)
 • Debackere, J. (2010, Mei 14). Politie valt seinhuis Brussel-Zuid binnen na interne seksklachten . De Morgen , p. 5. (Ines Thevelein)
 • Pastoor Jef Seks was genadeloos. (2010, Juli 13). Het Nieuwsblad , p. 5. (Ines Thevelein)
 • Plets, G. (2010, oktober 2). Scheerschuim is er op elke baggerboot. Maar maandverband? De Standaard , p. 25. (Ines Thevelein)
 • Vijf procent Belgen ondervindt seksuele intimidatie op het werk. (2010, Augustus 2010). De Morgen , p. 8. (Ines Thevelein)
 • Broeckmeyer, I. (2010, Oktober 8). Werken is gewoon prettigl Amper 8 procent werkt echt tegen zijn zin l Jobinhoud belangrijker dan loon . De Tijd , p. 10. (Charlotte Riemaecker)
 • Jr. (2010, Juni 22). Complimenten belangrijker. Het Laatste Nieuws , p. 13. (Charlotte Riemaecker)
 • Broeckmeyer, I. (2010, september 18). Crisis maakte Vlaamse werknemer niet ongelukkigerl Meer dan de helft geeft goede punten aan zijn job l Stress blijft grootste pijnpunt . De Tijd , p. 19. (Charlotte Riemaecker)
 • Broeckmeyer, I. (2009, Juni 4). Crisis zet werknemer aan tot ontrouw/Gebroken beloftes wegen op jobtevredenheid. De tijd, p. 11.(Charlotte Riemaecker)
 • BELGA, j. (2009, Juni 4). Crisis verlaagt jobtevredenheid. De Standaard , p. 22. (Charlotte Riemaecker)
 • Sel. (2010, december 18). Bouw sociaal huis kan binnenkort van start. Het nieuwsblad, p. 72. (Siebren Sevenois)
 • Dujardin, D. (2010, december 18). OCMW levert aardgas . Het Laatste Nieuws , p. 38. (Siebren Sevenois)
 • Dujardin, D. (2010, december 18). OCMW werkt samen met Efrem . Het Laatste Nieuws , p. 39. (Siebren Sevenois)
 • Marc, D. V. (2010, december 20). Wissel in OCMW-raad . Het Laatste Nieuws , p. 13. (Siebren Sevenois)
 • Ponsaerts, S. (2010, december 18). Verkoop sociale woning. Het Laatste Nieuws , p. 41. (Siebren Sevenois)
 • /. (2009, augustus 12). derde vrouwelijke zelfstandigen heeft last van werkstress. De tijd, p. 7. (Elise Decruyenaere)
 • bbu. (2010, februari 19). De werkdruk van machinist Ludo. De standaard, p. 18.(Elise Decruyenaere)
 • Beckers, L. (2009, november 28). Steeds meer stress op het werk. De morgen, p. 12.(Elise Decruyenaere
 • Hoorick, K. v. (2010, april 30). Eén op drie kinderen kampt met stress. Het belang van limburg, p. 12.(Elise Decruyenaere)
 • Ige. (2007, juni 29). Eén op de tien lijdt onder stress op het werk. Het volk, p. 14.(Elise Decruyenaere)
 • jir. (2010, september 17). Werkdruk blijft hoog. De standaard, p. 28.(Elise Decruyenaere)
 • kdr. (2010, Oktober 8). Vlaming kan het best leven met werkstress. De standaard, p. 3.(Elise Decruyenaere)
 • Kim, C. (2010, september 18). Meer dan de helft werknemers heeft geen last van stress. Het laatste nieuws, p. 17.(Elise Decruyenaere)
 • /. (2010, december 8). Pesten op het werk. De morgen , p. 33. (Charlotte Platteeuw)
 • /. (2010, november 26). Voorstellen Vande Lanotte. Gazet van antwerpen, p. 18. (Charlotte Platteeuw)
 • ima. (2010, december 1). Pestende para uit het leger gezet. Het nieuwsblad, p. 59. (Charlotte Platteeuw)
 • Jim, L. (2010, november 26). Ook pestschandaal bij arcelorMittal in Gent. De tijd, p. 93. (Charlotte Platteeuw)
 • Tony, V. (2010, december 10). Kevin kende zelf geen grenzen. Het laatste nieuws, p. 15. (Charlotte Platteeuw)
 • /. (2010, 18 september) Vakbonden op de bres voor diversiteit op de werkvloer. De Tijd. p. 13 (Elyne Missinne)
 • DIM; , Beter leren door te springen, Het Nieuwsblad (2011, januari 8), p.18. (Loes Garré)
 • RES; , Centrum voor Loonbeheer start externe preventiedienst, Het Nieuwsblad-Limburg (2010, december 17), p. 52. (Loes Garré)
 • IDH; , Palletwagen voor beschutte werkplaatsen, Het Nieuwsblad-pajottenland (2010, december 15), p. 64. (Loes Garré)
 • RWD; , VDAB organiseert jobbeurs voor bouwsector, Het Nieuwsblad-Dender (2010, september 22), p. 61. (Loes Garré)
 • Hermans, H., Toetsenbord in de afwasmachine, Trends-Trends (2010, december 16), p. 75. (Loes Garré)

Tijdschriften

 • Cornelißen, T. (2009). The Interaction of Job Satisfaction, Job Search, and Job Changes. An Empirical Investigation with German Panel Data. Journal of Happiness Studies, 367-384. (Charlotte Riemaecker)
 • Böckerman, P., & Ilmakunnas, P. (2006). Do job disamenities raise wages or ruin job satisfaction? International Journal of Manpower, 27(3), 290–302. (Charlotte Riemaecker)
 • Clark, A. E., Georgellis, Y., & Sanfey, P. (1998). Job satisfaction, wage changes, and quits: Evidence from Germany. Research in Labor Economics, 17, 95–121. (Charlotte Riemaecker)
 • Warr (1999): Well-being and the workplace. In D. Kahnemann, E., Diener, & N. Schwarz (Eds.), Wellbeing: the foundations of hedonic psychology (pp. 392–412). New York: Russell Sage Foundation. (Charlotte Riemaecker)
 • Engelen, M. (2004). samen naar bokrijk: Resultaten van de tevredenheidsmeting bij limburgse ocmw-cliënten. Vzwdynamo, 8, 1-8. (Siebren Sevenois)
 • Medewerkers Michel vandenbroeck. Geraadpleegd op 21 december 2010, op http://www.vbjk.be/nl/medewerkers/michel-vandenbroeck (Siebren Sevenois)
 • Vermeulen, L. Steunpunt Algemeen Welzijnswerk laureaat Cera vrijwilligersacademies. Geraadpleegd op 21 december 10, op http://www.steunpunt.be/xcms/lang__nl-BE/4971/default.aspx (Siebren Sevenois)
 • Clark, A. E. (1997). Job satisfaction and gender: Why are women so happy at work? Labour Economics, 4, 341–372. (Charlotte Riemaecker)*
 • Farber, H. S. (1999). Mobility and stability: The dynamics of job change in labor markets. In O. Ashenfelter & D. Card (Eds.), Handbook of labor economics (Vol. 3B, pp. 2439–2483). North-Holland: Elsevier. (Charlotte Riemaecker)*
 • Manski, C. F., & Straub, J. D. (2000). Worker perceptions of job insecurity in the mid-1990s: Evidence from the survey of economic expectations. Journal of Human Resources, 35, 447–79. (Charlotte Riemaecker)*
 • Toename psychosociale risico’s en werkstress. (2008). Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde, 16, p 216.(Elise Decruyenaere)
 • (2002). Social Agenda. (Ines Thevelein)
 • (2006). Social Agenda. (Ines Thevelein)
 • Bogaert, S. & D. Vloeberghs. (2005). Differentiated and Individualized Personnel Management: Diversity management in Belgium. European Management Journal. 23, P. 483-493 (Elyne Missinne)
 • Bos, C. & R. Kemper. (2007). Ontwikkelingen op de Arbeidsmarkt. Gids voor Personeelsmanagement. 42, P.3-21 (Elyne Missinne)
 • Kochan, T., K. Bezrukova, R. Ely, S. Jackson, A. Joshi, K. Jehn. (2003) The effects of Diversity on business Performance: Report of the diversity research network. Human Resource Management. 42, P.3-21 (Elyne Missinne)
 • Pless, N.M., & T.Maak. (2004). Building an Inclusive Diversity Culture: Principles, processes and practice. Journal of Business Ethics. 54, P.129-147 (Elyne Missinne)
 • Benschop, Y., Berg, B. van den & Winden, F. van (1999). Personeelsmanagement in revisie? Omgaan met diversiteit in Nederland. MenO, Tijdschrift voor management en organisatie 52-2 (Elyne Missinne)
 • Michiels, Anne (2006). De daad bij het woord: diversiteit op de werkvloer werkt. In: Forward: perspectief in ondernemen. 4(2006)3, p.40-42 (Elyne Missinne)
 • Callens, L. (2009). Diversiteit op de werkvloer. In: HR tribune: het forum voor hr-managers. 34 ; p. 54-55 (Elyne Missinne)
 • Stassen, J. (2008). De Christelijke vakbond en religies op de werkvloer. In: Tijdschrift voor geestelijk leven. 64(2008)2; p.55-63 (Elyne Missinne)
 • Gilsing, V.A., Burg, J.C. van, Romme, A.G.L. (2010). Policy principles for the creation and success of corporate and academic spin-offs. Technovation, 30(1), 12-23.(Lizie Dendauw)
 • Mulders, D.E.M., Berends, P.A.J., Romme, A.G.L. (2010). Dynamic capability and staff induction practices in small firms. Society and Business Review, 5(2), 155-169.(Lizie Dendauw)
 • Romme, A.G.L., Barrett, F. (2010). Strategy formation and corporate citizenship : conversations and decisions that matter. The Journal of Corporate Citizenship, 38, 93-106.(Lizie Dendauw)
 • Romme, A.G.L., Zollo, M., Berends, P. (2010). Dynamic capabilities, deliberate learning and environmental dynamism : a simulation model. Industrial and Corporate Change, 19(4), 1271-1299.(Lizie Dendauw)
 • Aken, J.E. van, Romme, A.G.L. (2009). Reinventing the future : adding design science to the repertoire of organization and management studies. Organization Management Journal, 6(1), 5-12.(Lizie Dendauw
 • Burg, J.C. van, Romme, A.G.L., Gilsing, V.A., Reymen, I.M.M.J. (2008). Creating university spin-offs: a science-based design perspective. Journal of Product Innovation Management, 25(2), 114-128.(Lizie Dendauw)
 • Jelinek, M., Romme, A.G.L., Boland, R.J. (2008). Introduction to the special issue Organization Studies as a science for design: creating collaborative artefacts and research. Organization Studies, 29(3), 317-329.(Lizie Dendauw)
 • Romme, A.G.L., Damen, I.C.M. (2007). Toward science-based design in organization development. Journal of Applied Behavioral Science, 43(1), 108-121.(Lizie Dendauw)
 • Pearson Education Benelux, (2010). Arnold, John / Silvester, Joanne / Patterson, Fiona / Robertson, Ivan / Psychologie van arbeid en organisatie. : Mensen en hun werk. (Steffy Feys)
 • Wiley, (2010). Landy, Frank J. / Conte, Jeffrey M. / Work in the 21st century : an introduction to industrial and organizational psychology. (Steffy Feys)
 • Werkstress en cortisol; meetfilosofie en bevindingen Artikels 2009 van Doornen, L.J.P. (Steffy Feys)
 • Geelen, R. (2008). Pas op de plaats maken. Psychologie: reflectie op het werk (Steffy Feys)
 • Kelder, M. (2007) Werkgebonden psychische klachten: aan het werk! (Steffy Feys)
 • Vos, W. (2009, mei 12). Maak de gezonde keuze makkelijkst. HR. Square : gids voor arbeidsrelaties en personeelsbeleid, jaargang 14, nummer 70, p. 22 (Loes Garré)
 • Zondag, H., Psychologie en Gezondheid jaargang 35, nummer 5 (december 2007) p. 252-262. (Loes Garré)

Boeken

 • Kaupinnen, K. & Tuomola, T. (2008). Work-related Violence, Bullying and Sexual Harassment. Linos, A. & Kirch, W. (reds.). Promoting Health For Working Women. Springer. (Ines Thevelein)
 • Engers, R.W.,(1995), Overspannen in de ziektewet. Een onderzoek naar de oorzaken en het verloop van ziekteverzuim wegens overspanning.(Elise Decruyenaere)
 • Gaillard, A.W.K.,(1996), Stress, productiviteit en gezondheid.(Elise Decruyenaere)
 • Hosman, C.M.H., (1996), Beheersbaarheid van het onbeheersbare. Over managment van effectieve preventie.(Elise Decruyenaere)
 • Kleber, R.J., (1982), Stressbenadering in de psychologie. (Elise Decruyenaere)
 • (2004).Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: een situering van de problemen rond pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk. Mechelen: Kluwer. (Ines Thevelein)
 • (2007). Wegwijs in de preventie van de psychosociale belasting op het werk: stress, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Brussel: FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg. (Ines Thevelein)
 • De Meester, K. en Vanachter, O. (2003). Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: wettelijke aspecten, aanpak in het bedrijf – voorbeelden, bescherming preventie-adviseur. Heule: Uga. (Ines Thevelein)
 • Garcia, A., Hue, C. en Opdebeeck, S. (2003). Geweld op het werk, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: synthese van het onderzoek over de kenmerken en de gevolgen voor de mannelijke en vrouwelijke werknemers. Brussel: FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg. (Ines Thevelein)
 • (2000). Geweld! Wat nu? Mobbing, geweld tussen partners, ongewenste intimiteiten, verkrachting, stalking: informatiebrochure voor slachtoffers van fysiek, seksueel en psychisch geweld. Brussel: Federaal ministerie van tewerkstelling en arbeid/Directie van de gelijke kansen. (Ines Thevelein)
 • Kirch, W. European Public Health Association: One year of German presidency. In Journal of Public Health (pp. 25-27). Springer. (Ines Thevelein)
 • Kirch, W., & Siepmann, M. (1997). Psychosomatische Aspekte kardialer Arrhythmien. In Medizinische Klinik (pp. 479-484). (Ines Thevelein)
 • Linos, A., Alexopoulos, E., & Chatzis, C. (2006). An analysis of factors that influence personal exposure to toluene and xylene in residents of Athens, Greece. BMC Public Health . (Ines Thevelein)
 • Linos, A., Kouimintzis, D., & Chatzis, C. (1993). Health effects of livestock farming in Europe, Editorial. In Journal of Public Health (pp. 245-254). Springer. (Ines Thevelein)
 • Ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk: een situering van de problemen rond pesten, ongewenst seksueel gedrag en geweld op het werk. (2004). Mechelen: Kluwer. (Ines Thevelein)
 • De Ruyck, C. (2001). Neen! Aan OSGW. Diegem: Kluwer Editorial. (Ines Thevelein)*
 • Landy, F., & Conte, J. (2010). Work in the 21st century: an introduction to industrial and organizational psychology. Hoboken: Wiley. (Charlotte Riemaecker)*
 • Schultz, D., & Schultz, S. E. (2010). Psychology and work today: An introduction to industrial and organizational psychology. Upper Saddle River: Pearson Education, Inc. (Charlotte Riemaecker)*
 • Arnold, J., Silvester, J., Patterson, F., Robertson, I., & Burnes, B. (2010). Psychologie van arbeid en organisatie: Mensen en hun werk. Amsterdam: Pearson Education Benelux.(Charlotte Riemaecker)*
 • Breed, A., & Kooreman, A. (1996). Trends: Psychologie in arbeid en loopbaan. Lisse: Swets & Zeitlinger. (Charlotte Riemaecker)*
 • Koopman-Iwema, A. W. (1985). Sociale arbeidspsychologie. Haarlem: De Toorts. (Charlotte Riemaecker)*
 • Henderickx, S., Krammisch, H, (2009), Dokter, Ik ben op: over werkstress, Beerhem, (p239). (Elise Decruyenaere)
 • Hsiao, C. (2003). Analysis of panel data. Cambridge: Cambridge University Press. (Charlotte Riemaecker)*
 • Van Praag, B., & Ferrer-i-Carbonel, A. (2004). Happiness quantified: A satisfaction calculus approach. Oxford: Oxford University Press. (Charlotte Riemaecker)*
 • Wooldridge, J. M. (2006). Introductory econometrics: A modern approach (3rd ed.). Cambridge, Mason: Thomson. (Charlotte Riemaecker)*
 • Baillien, E., Neyens, I., & De Witte, H. (2004). Kwalitatieve studie over fysiek geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: invloed van organisatie-,team- en taakkenmerken. (Charlotte Platteeuw)*
 • Delmotte, J., Lamberts, M., Sels, L. & Van Hootegem, G.(2002). Personeelsbeleid in KMO’s: een onderzoek naar de kenmerken van een effectief KMO-personeelsbeleid.Leuven. (Charlotte Platteeuw)
 • Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5 (2), pp. 165-184. (Charlotte Platteeuw)*
 • Opdebeeck, S., Pelemans, I., Van Meerbeeck, A. & Bruynooghe, R. (2002). Mobbing: Pesterijen, ongewenst gedrag en fysiek geweld op het werk. Leuven. (Charlotte Platteeuw)*
 • Rosenberg, D. A., & Silver, H. K. (1984). Medical student abues: An unnecessary and preventable cause of stress. The Journal of the American Medical Association,251 (6), pp. 739-742. (Charlotte Platteeuw)
 • Notelaers, G. & De Witte, H. (2003). Over de relatie tussen pesten o p het werk en werkstress. In Steunpunt WAV-SSA, Reeks De arbeidsmarkt in Vlaanderen,Arbeidsmarktonderzoekersdag (2003), Verslagboek.Leuven. (Charlotte Platteeuw)
 • Einarsen, S. & Raknes, B. I. (1997). Harassment in the workplace and the victimization of men. Violence and Victims, 12 (3), pp. 247-263. (Charlotte Platteeuw)
 • Zapf, D. (1999).Mobbing in Organisationen – Überblick zum Stand der Forschung. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationpsychologie,43 (1), pp. 1-25. (Charlotte Platteeuw)*
 • Adriaens, D. (2010). Openbare centra voor maatschappelijk welzijn : geannoteerd : van toepassing in het Nederlands taalgebied. . Brugge: Die Keure. (Siebren Sevenois)
 • De Boyser, K. L. (2010). Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen : een onderzoek in opdracht van de POD Maatschappelijke Integratie. Eindrapport. Brussel: POD Maatschappelijke Integratie. (Siebren Sevenois)
 • Debast, N. (2010). Hoe werk ik als OCMW-raadslid? . Brussel: Politeia. (Siebren Sevenois)
 • Dhaenens, P. (2010). Handboek voor het Vlaams OCMW-raadslid. . Heule: UGA. (Siebren Sevenois)
 • Janssens, K. V. (2010). De nieuwe rechtspositieregeling van het OCMW-personeel. Brussel: Politeia . (Siebren Sevenois)
 • Benschop, Y., (2007) Van Lippendienst tot Tegengas. Een kritische benadering van gender in organisatieverandering. Inaugurele rede. Nijmegen:Thieme Media Center. (Elyne Missinne)
 • Glastra, F. (red). (1999). Organisaties en Diversiteit. Naar een contextuele benadering van intercultureel management. Utrecht: Lemma B.V. (Elyne Missinne)
 • Vries, S., de, C., van de Ven, M. Nuyens, K. Stark, J. van Schie, G.C. van Sloten. (2005). Diversiteit op de Werkvloer: Hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk. Amsterdam: Plantijn-Casparie. (Elyne Missinne)*
 • Garcia, A., Hue, C., Opdebeeck, S., & Van Looy, J. (2002). Geweld op het werk, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: eigenschappen en gevolgen voor de mannelijke en vrouwelijke werknemers. (Charlotte Platteeuw)*
 • N, S. (2004). Preventie ziekteverzuim, stress en burn-out : werkstress in non-profitorganisaties in kaart brengen en oplossen. /, /.(Elise Decruyenaere)
 • Marijke, P. (2007). Werkdruk aanpassen : een leidraad voor militanten en leidinggevenden. . Antwerpen: LBC-NVK.(Elise Decruyenaere)
 • Verbraak, M., (2003) Preventie van verzuim als gevolg van werkstress, burnout en overige psychische klachten: achtergronden, instrumenten & interventies, Nijmegen, Cure&care.(Elise Decruyenaere)
 • Demeestere, S., Beyens, K., Callebaut, G. (2009). Van verplichte antidiscriminatie tot vrijwillig diversiteitsplan. Mechelen. (Elyne Missinne)
 • Belet, B., Fasseur, J.L., Hoornaert, S., Scheepers, S., Van de Voorde, M. (2007) Diversiteit op de werkvloer: naar een personeelsbeleid van verschil. (Elyne Missinne)
 • Merckx, G., Hellemans, M. (2004). Rijkdom aan verscheidenheid: diversiteit op de werklvoer. Antwerpen: Garant. (Elyne Missinne)
 • Douma, S.W., Grooten, W.M.H., Romme, A.G.L., Leeflang, P., Bouwens, J.F.M.G. (2009). Basisboek bedrijfskunde: een inleiding in management en ondernemerschap ; 3e dr. Den Haag: Academic service, 336 pp.(Lizie Dendauw)
 • Reymen, I.M.M.J., Romme, A.G.L. (2009). The evolution of design requirements in the trajectory of artificiality : a research agenda. In K. Lyytinen, P. Loucopoulos, J. Mylopoulos, W. Robinson (Eds.), Design requirements engineering : a ten-year perspective : Design Requirements Workshop, Cleveland, OH, USA, June 3-6,2007, Revised and Invited Papers. (pp. 91-102) Heidelberg: Springer.(Lizie Dendauw)
 • Mulders, D.E.M., Romme, A.G.L. (2009). Unpacking dynamic capability : a design perspective. In A. Bøllingtoft, D.D. Håkonsson, J.F. Nielsen, C.C Snow, J. Ulhøi (Eds.), New approaches to organization design : theory and practice of adaptive enterprises. (pp. 61-78) New York: Springer.(Lizie Dendauw)
 • Dunbar, R.L.M., Romme, A.G.L., Starbuck, W.H. (2008). Creating better understandings of organizations while building better organizations. In D. Barry, H. Hansen (Eds.), The Sage handbook of new approaches to organization studies. (pp. 554-564) Los Angeles: Sage.(Lizie Dendauw)
 • Romme, A.G.L. (2007). Boolean comparative analysis of qualitative data : a methodological note. In S. Sarantakos (Ed.), Data analysis. (pp. 19-31) Los Angeles: Sage Publications.(Lizie Dendauw)

Internet websites

Foto's

Extra's