De Positie Van Doven En Zwaar Slechthorenden Op De Arbeidsma

Artikel onbewerkt
klik hier

Verwerking artikel
klik hier

Powerpoint
klik hier

Inhoudstafel

1 Inleiding
2 De arbeidsmarktdeelname van doven en zwaar slechthorenden
3 Belemmeringen voor doven en zwaar slechthorenden op de arbeidsmarkt
4 Functies en organisaties waar doven en zwaar slechthorenden in werken
5 Conclusies en aanbevelingen

Synthese

Ik heb mijn verslag gevonden op de site van Stichting plotsdoven. Hierin onderzoekt Edith Josten de positie van doven en slecht zwaarhorenden op de arbeidsmarkt. Eerst krijgen we de definitie van doven en zwaar slechthorenden en hoe uitgebreid het onderzoek zal zijn. De onderzoekster zal 7 mensen die gespecialiseerd zijn in deze materie interviewen. In het rapport wordt duidelijk dat het vooral de vroegdoven zijn die werkloos zijn of een laaggeschoolde job hebben. Dat is vooral omdat zij nooit de nederlandse taal voldoende hebben kunnen leren om toch redelijk normaal te communiceren. Gevolg hiervan is dat deze mensen moeilijk werk krijgen en zodus zich ook meer gaan sociaal isoleren. Het probleem bij laatdoven is minder groot omdat dit meestal plaats vindt op latere leeftijd en zij de taal geleerd hebben zoals elk ander persoon zonder beperking. Vaak hebben deze personen ook al werk en vergt het alleen maar een paar aanpassingen om weer zelfstandig te werken. In de tabellen die men weergeeft in het verslag wordt het ook duidelijk dat doven en zwaar slechthorenden beduidend minder verdienen.