De Witte Hans
hans%20de%20witte.jpg
Ik kwam deze man op het spoor omdat hij een auteur is van het artikel dat ik gebruik.
Daarna heb ik hem opgezocht via google.

Naam: Hans De Witte

Wat doen hij?
Job: Hoogleraar Arbeidspychologie aan het Departement Psychologie van de Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen aan de K.U.Leuven. Hij maakt deel uit van de onderzoeksgroep Arbeids- Organisatie- en Personeelpsychologie.

Contactgegevens
Email: eb.nevueluk.ysp|ettiwed.snah#eb.nevueluk.ysp|ettiwed.snah
Adres: Tiensestraat 102 - bus 3725,
3000 Leuven, België
Tel. Rechtstreeks: +32(0)16/32.60.60
Tel. Secretariaat: +32(0)16/32.60.04

Publicaties

  • Conformisme, Radicalisme en Machteloosheid. Een onderzoek naar de sociaal-culturele en sociaal-economische opvattingen van arbeiders in Vlaanderen
  • kwalitatieve studie over fysiek geweld, pesterijen en ongewenst seksuel gedrag op het werk: invloed van organisatie-, team-en taakkenmerken