Jobcentrum West-Vlaanderen

Contactgegevens:

Jobcentrum GITS Jobcentrum KORTRIJK Jobcentrum BRUGGE
De Oude Melkerij
Stationsstraat 143 B Nieuwstraat 25 Dorpsstraat 40
8830 GITS 8500 KORTRIJK 8200 BRUGGE
T 051 26 90 20 T 056 35 84 48 T 050 39 49 30
F 051 26 90 40 F 056 35 48 54 F 050 39 49 26

Inhoud:

Jobcentrum West-Vlaanderen is een centrum dat binnen de provincie West-vlaanderen werkzoekenden met een (arbeids)handicap en personen met verminderde kansen op de arbeidsmarkt wil integreren in het normaal economisch circuit. Ze doen dit via trajecten van opleiding en begeleiding.

Ze zorgen voor orientatiemodules, technische beroepsopleiding, …. Dit gebeurt in Jobcentrum zelf. Daarnaast zorgen ze ook voor verkennende stages en gespecialiseerde beroepsopleiding. Ze bieden ook bijkomende ondersteuning en doen dit door middel van een jobcoach, ergonoom, nazorgbegeleider en sollicitatietrainer.
Mensen met een arbeidshandicap moeten zich eerst inschrijven in de VDAB en de VDAB verwijst hen dan door naar GTB (de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en –begeleiding van personen met een arbeidshandicap). De GTB kan vervolgens hun cliënten doorverwijzen naar Jobcentrum West-Vlaanderen.

Jobcentrum West-Vlaanderen bieden opleidingen aan en daarvoor gebeurt er een zorgvuldige screening van de cliënt en analyse van hun zorgvraag. Daarna komen ze tot een capaciteitenprofiel waaruit er kan gezocht worden naar een werkgever die een bepaalde functie heeft waarin de cliënt terecht kan. Tijdens de opleiding wordt de cursist van nabij gevolgd. Op geregelde tijdstippen neemt de arbeidsbegeleider contact op om de opleiding te evalueren en bij te sturen. In de loop van het traject kan er begeleiding door de jobcoach gegeven worden. Hiermee willen ze cliënt en werkgever de nodige ondersteuning bieden.
De jobcoach bekijkt welke taken vlot verlopen en welke minder vlot. Samen met de ergonomische dienst worden methodieken, schema's, procedures ontwikkeld om de cliënt het werk vlot aan te leren. Er gebeurt eventueel een analyse van de werkpost.
Zo krijgt het jobcentum een goed beeld van het totale takenpakket en kan er vlot ingespeeld worden op dit specifieke aspect van de job dat misschien minder goed loopt. Verder kan de jobcoach de cliënt observeren en deelnemen aan het arbeidsproces om zo de knelpunten op te lossen.

Jobcentrum is eigenlijk de tussenpersoon tussen werkzoekende en werkgever en begeleidt ze allebei.1

Bron:

(2007). Opgehaald van Jobcentrum West-Vlaanderen: http://www.jobcentrum-westvlaanderen.be