Oog Voor Het Verschil

Artikel

Openen van artikel, klik hier

Openen van bewerkt artikel, klik hier

Inhoudstafel

1.Wat is diversiteit
2.Redenen om met diversiteitbeleid aan de slag te gaan
3.Creatie van een klimaat dat diversiteit ondersteunt
4.Individuele benadering
5.Op diversiteitgericht HRM-beleid in de praktijk
5.1.Arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit
5.2.Rol HRM
5.3.Regelingen
6.Conclusies
7.Aanbevelingen voor de praktijk

Synthese

Mijn gekozen artikel behandelt het onderwerp diversiteit en de vraag of het diversiteitbeleid toegepast word in de praktijk.

De belangrijkste motieven om aan de slag te gaan met het beleid zijn sociaal rechtvaardige motieven, economische motieven en de noodzaak vanwege maatschappelijke ontwikkelingen.Het is belangrijk dat er een cultuur ontstaat die diversiteit ondersteunt, namelijk ‘inclusive culture’. Deze cultuur legt de nadruk op de unieke bijdrage die ieder individu kan leveren aan de organisatie. Het hoofddoel van het diversiteitbeleid is het creëren van een werksfeer waarbij elke individuele werknemer in zijn persoonlijke behoefte kan voorzien.

De auteurs van het artikel deden onderzoek onder 22 HRM managers in verschillende bedrijven of het diversiteitbeleid werd toegepast. Het bleek dat diversiteit vooral aanwezig is bij de lager opgeleide werknemers en dat diversiteit afneemt naarmate de positie in het bedrijf hoger word. Een manier voor het bewustzijn van diversiteit te creëren is het organiseren van workshops die de meerwaarde van diversiteit aantonen. Het is ook belangrijk dat het beleid wordt ondersteund door de top van de organisatie. Een belangrijk instrument is de inhoud van arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit.
Als conclusie werd gesteld dat diversiteit onvoldoende is en een aanbeveling voor de praktijk is dat organisaties een duidelijke visie moeten vormen op dit beleid en dat ze die visie moeten inbedden op een strategisch niveau.

Powerpoint

Openen van Powerpoint, klik hier

Onderwerpsverkenning

Openen van document, klik hier

Grafieken

Openen van document, klik hier