Organisaties

Jobcentrum West-Vlaanderen

Naar aanleiding van ons sovaproject werken we samen met jobcentrum West-Vlaanderen.
Vandaar hebben we gekozen voor het onderwerp 'arbeidspsychologie'.

Het jobcentrum is een centrum dat werkzoekende met een (arbeids-)handicap en personen met vermindere kansen op de arbeidsmarkt, maatschappelijk en sociaal wil integreren. Dit via trajecten van opleiding en begeleiding in functie van een langdurige tewerkstelling in het normaal economisch circuit.

Website jobcentrum: klik hier