Participatieve Managementstrategie Voor Het Beheer Van Gezondheids-, welzijns- en veiligheidsrisico's
  • Voor het onbewerkte artikel, klik hier
  • Voor het bewerkte artikel, klik hier
  • Voor het document, klik hier
  • Voor de powerpoint, klik hier
  • Synthese van de tekst

Dit artikel beschrijft een strategie voor een preventieprogramma op het vlak van welzijn op het werk. Deze is niet alleen noodzakelijk op één werkplek, maar ook voor het geheel van de arbeidsomstandigheden op het werk.
De strategie heeft tot doel de arbeidssituaties in zowel kleine als grote ondernemingen bespreekbaar te maken, de samenwerking tussen werknemers, management, bedrijfsartsen, preventieadviseurs en andere te coördineren en tot een snellere, efficiëntere en minder dure preventie te komen.
Om dit doel te bereiken, worden verschillende niveaus van interventies binnen de SOBANE-strategie voorgesteld: screening, observatie, analyse en expertise. . De reden van het ontwikkelen van een nieuwe strategie vond zijn oorsprong in de publicatie van de Europese Kaderrichtlijn 89/391, gepubliceerd in 1989 1 en de wetgevingen die hieruit volgden in alle landen van de Europese Unie, vereisen dat de werkgever de veiligheid en de gezondheid van de werknemers verzekert in alle aspecten verbonden aan het werk door de algemene principes van preventie, zoals:
• risico’s vermijden;
• risico’s die niet vermeden kunnen worden, evalueren;
• risico’s aan de bron bestrijden;
• het werk aanpassen aan de mens.

De SOBANE-strategie die hier besproken wordt, wil sneller naar de oplossing van problemen gaan. Het is geen methode, checklijst of tool, maar een strategie die zoekt naar het efficiënt, economisch en blijvend organiseren van een welzijnsbeleid.

* Bron

V. Hermans, J. Malchaire, A. Piette, J. Van Peteghem, S. Bulterys, G. Moens, Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde jaargang 16, nummer 1 (2008) p. 21-27