Rolf Kleber
rkleber.jpg

Contactgegevens

  • Bezoekadres:

Heidelberglaan 1
3584 CS Utrecht
Martinus J. Langeveldgebouw
Kamernummer : F236

  • Telefoon: +31 30 2532247
  • E-mail:ln.uu|rebelk.r#ln.uu|rebelk.r
  • Functie: Hoogleraar aan de faculteit sociale wetenschappen.
  • Publicaties:

Rolf Kleber heeft nog 4 andere boeken geschreven. Deze zijn:
• Handboek voor opvang na rampen en calamiteiten.
Van der Velden, Peter G. / Eland, Jeannette / Kleber, Rolf J. /
Plaats: Katho Campus Roeselare open rek
Plaatsingsnummer: 614.88/29
• Beyond trauma : cultural and societal dynamics
Kleber, Rolf Jan
Plaats: Departementsbibliotheek Psychologie
Plaatsingsnummer: N 108 3
• De gewelddadige samenleving
Achterhuis, H. J. / Alting von Geusau, W. A. M. / Dobbelaer, J. M. M. / Kleber, Rolf Jan /
Plaats: GBIB: Godgeleerdheid
Plaatsingsnummer: C06:25 GEES 2-44
• Coping with trauma : theory, prevention and treatment
Kleber, Rolf Jan / Brom, Danny /
Plaats: RBIB: Rechtsgeleerdheid
Plaatsingsnummer: 2A CRI 9.53 KLEB 1992
• Trauma en verwerking.
Kleber, Rolf J.
Plaats: Katho Campus Kortrijk eerste verd.
Plaatsingsnummer: 616.896

  • Vragen:
  1. Wat wil je je studenten bijbrengen over stress?
  2. Ik heb al gezien dat je veel boeken heb geschreven. Op welk boek ben je het meest trots?
  3. Wat was de drijfsveer om je te verdiepen in het onderwerp 'werkstress'.
  • Ik heb Rolf Kleber gevonden in mijn artikel. Door daar meer informatie over te zoeken heb ik ontdekt dat hij veel doet voor werkstress.