Stagira

CONTACT
Stichting Stagira
Zaanenlaan 13
2023 SH Haarlem
The Netherlands
ln.arigats|ofni#ln.arigats|ofni

Stagira=De Stichting voor agressie en geweld in relatie tot arbeid.

De laatste jaren is agressie en geweld een veel besproken onderwerp in de media. Onderzoek geeft aan dat onze maatschappij verhardt en ‘verkleurt’. Het aantal incidenten op dit terrein neemt toe. De maatregelen concentreren zich nog vaak op veiligheid, beveiliging en bewaking via het politieapparaat en defensie.

Bij deze veranderingen in de maatschappij verandert ook de populatie en het effect hiervan op arbeid. Stagira wil kennis bundelen op het terrein van justitie, human-resourcesbeleid, veiligheid en de medische en psychologische wetenschap om bedrijven en branches in staat te stellen een goed beleid te voeren op agressie en geweld in relatie tot arbeid

Stagira wil eraan bijdragen dat werkgevers op een verantwoorde wijze kunnen investeren in beleid agressie en geweld in relatie tot arbeid. Ze wil de kennis op dit terrein van de de arbeidsomstandigheden binnen en tussen organisaties bevorderen. Mensen die (al dan niet betaalde) arbeid verrichten verkeren een groot deel van de dag in hun werkomgeving. De arbeidsomstandigheden die daar heersen vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. De onderzoeksinstrumenten die wij ontwikkelen voor arbeidsorganisaties zijn daarom wetenschappelijk gefundeerd, kunnen flexibel toegepast worden en maken een vergelijking mogelijk tussen de meetresultaten bij de opdrachtgever en de meetresultaten van een groep waarmee de opdrachtgever zich wil vergelijken.

Stagira wil werknemers bijstaan in hun vragen bij problemen op het terrein van agressie en geweld. Ze verzamelt voorbeelden en kennis voor hen zodat werknemers herkenning en erkenning ervaren voor hun situatie.
Ze nodigt daarbij uit tot het delen in oplossingen zodat deze kennis groeit.1