Stress op het werk de baas

Artikel

Openen van de inhoud. Klik hier

Powerpoint

Openen van de powerpoint. Klik hier

Worddocument stap 1

Openen van het worddocument. Klik hier

Extra

Wat is werkstress? Klik hier om het filmpje te openen.
Doe de zelftest. Klik hier

Inhoudstafel

 1. Summary
 2. Inleiding
 3. Theoretische achtergrond
 4. Methode
  1. Studiepopulatie en onderzoeksopzet
  2. De interventie
 5. Meetinstrumenten
  1. Achtergrondkenmerken
  2. Intermediaire doelen
  3. Einddoel
 6. Statische analyses
 7. Resultaten
 8. Discussie
 9. Noten
 10. Literatuur

Synthese

Werkstress is een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Werknemers met deze problematiek worden door de bedrijfsarts doorgaans als 'overspannen' gediagnosticeerd. Om deze problematiek aan te pakken werden vanaf 1995 stresshanteringstrainingen georganiseerd. Dit geld voor werknemers die reeds klachten rond stress ontwikkeld hebben maar nog steeds aan het werk zijn. Men experimenteert de training op twee groepen. De eerste groep noemt men de interventiegroep, de tweede groep noemt men de controlegroep. Dit is dus een secundaire preventie. De training richt zich daarbij op het vergroten van de persoonlijkheidskenmerken, zelfwaardering en assertiviteit. Het uitgangspunt van de studie is de stress en coping theorie van Lazarus. Het einddoel van de trainingen is namelijk het verbeteren van de psychische gezondheid van werknemers met stressklachten. Tevens ook onderzoeken in hoeverre de interventie slaagt in het realiseren van de intermediaire doelen, namelijk een toename van zelfwaardering en assertiviteit. En dan tot slot nagaan in hoeverre het eindoel samenhangt met die intermediaire doelen.