Tevredenheidsmeting Bij Limburgse Ocmw Clienten

Synthese

Mijn artikel gaat over de tevredenheid bij cliënten van het OCMW in Limburg.
Men heeft een enquête gehouden bij de armen die beroep doen op het OCMW en daaruit zijn er besluiten getrokken.

Het resultaat was positief, men heeft een hoge tevredenheid vastgesteld in de verschillende gemeenten van Limburg. Sommige kritieken worden ook vermeld inzake het gebruiken van een enquête bij arme mensen.

Auteurs en organisaties

Mieja Engelen: Klik hier
Tel.: 011/ 23 72 29
E-mail: eb.grubmil|nelegnem#eb.grubmil|nelegnem

Andere artikels:
Verslag regionale stuurgroep limburg 29 mei 2009

Provincie Limburg

Bijlagen
Onbewerkt artikel: Klik hier

Bewerkt artikel: Klik hier

Powerpoint artikel: Klik hier

Verwerking artikel: Klik hier