Waarom wordt er minder gepest in KMO' s dan in grote organisaties

Als je de inhoud wilt lezen van dit document, klik dan hier

Voor de powerpoint, klik dan hier

Om het worddocument te lezen ,klik dan hier

Om de grafieken te bekijken, klik dan hier

samenvatting van het artikel

1. Factoren die het risico op pesterijen verhogen maar minder frequent in KMO's voorkomen
Er worden minder pesterijen in KMO’s gerapporteerd.
3 kenmerken: - werknemers hebben meer afwisseling in het werk
- hoge autonomie
- een grote flexibiliteit

1.1. Team- en organisationele kenmerken
Team- en organisationele kenmerken bieden een verklaring voor een lagere prevalentie

1.1.1. Cultuur
In KMO’s:
- Grotere groepcohesie en betrokkenheid: creëren van een teamgeest om een positief karakter te geven aan onderlinge relaties
- Grotere economische kwestbaarheid: men besteed meer aandacht aan presteren en behalen aan winst. Want slechte prestaties, door pesterijen, hebben een directe impact op de productie, waardoor ze sneller ingrijpen op grensoverschrijdend gedrag. Dus, er is een gezond evenwicht tussen aandacht voor de noden en behoeften van het personeel en aandacht voor de organisatie en het behalen van winst.
- Eenvoudige en directe communicatie: gepesten ervaren een slechtere flow van informatie.

1.1.2. Structuur
KMO’s hebben een vlakke structuur, zonder veel hiërarchische niveau’s. Bij grote hiërarchische organisaties zijn de leidinggevende slecht op de hoogte van wat er onder de werknemers gebeurt. Dus door de grote sociale controle is er minder pestgedrag bij de KMO’s.

1.1.3. Leiderschap
In KMO’s zullen leidinggevenden vlugger signalen opvangen en ingrijpen bij conflicten. Dit komt door de grote betrokkenheid en de kleine afstand tussen de leidinggevende en de medewerker.

2. Factoren die het risico op pesterijen verhogen en die even vaak of vaker in KMO’s voorkomen
2.1. Taakkenmerken
- Werkdruk: omdat de werkdruk in kleine ondernemingen hoger ligt, zou dit een factor kunnen zijn die risicoverhogend werkt op pesterijen.
- Jobonzekerheid: in KMO’s zijn er meer werknemers met een tijdelijk contract, daarom vergroot het risico op werkloosheid. Werknemers met een tijdelijk contract zullen minder vlug ingaan tegen een oneerlijke en agressieve behandeling waardoor de kans op pesten stijgt.

2.2. Team- en organisationel kenmerken
2.2.1. Cultuur en stuctuur
- Formeel beleid: KMO’s bestaan meestal uit organisatieculturen en –structuren met weinig procedures en regels, en vandaar zal er geen formeel beleid tegen pesten aanwezig zijn.
- Inspraak: een beperkte inspraak in het beleid en in het nemen van besluiten dragen bij tot het ontstaan van pesten.
- Familiebedrijven: er worden vlugger familieleden of bekenden aangeworven waardoor er vriedjespolitiek ontstaat die kan leiden tot pestgedrag.

2.2.2. Leiderschap
- Autoritaire leiderschap: Er wordt en hogere pestprevalentie vastgesteld bij leiders met een autoritaire stijl.
- Meegaande leider: de leidinggevende neemt actief deel aan het groepsdynamische gebeuren en plaatst zich in een gelijke positie met de medewerkers.
In KMO’s werkt de leidinggevende actief mee naast de andere medewerkers dus hanteren zij een meegaande leiderschapsstijl.

2.3. Ontslag voorkomt een verdere escalatie van conflict tot pesterijen
Het begin van pesterijen ontstaan door onopgeloste conflicten, frustraties, en spanningen en wordt door de risicoverhogende factoren verergerd. Zodra het begin van de pesterijen ontstaan zal in KMO’s vlug tot ontslag worden overgegaan. De ‘moeilijke werknemer’ zal worden ontslaan.

bron

Neyens, I., H., D. W., & Vanoirbeek, K. (2005). Waarom wordt er minder gepest op KMO's dan in grote organisaties? OVER-WERK Tijdschrift van het Steunpunt WAV , 6.