Werk Werkloosheid En Het Vacuuem Tussen Burger En Gemeente

Artikel onbewerkt:
klik hier

Artikel bewerkt:
klik hier

Stap 1: onderwerpsverkenning
klik hier

PowerPoint
Klik hier

Inhoudstafel

1. Het huidige werkgelegenheidsbeleid
2. Werk en werkloosheid als sociale constructie
3. Ondermijning van scheiding tussen werk en werkloosheid
4. Het institutionele vacuüm tussen burger en gemeente
5. Het belang lokaal initiatief
6. Kringprocessen tussen burger en gemeente
7. Werkloosheid en institutionele vacuüm

Synthese

Werkloosheid vormt een van de grootste problemen van de westerse samenleving, maar is tegelijkertijd moeilijk met behulp van theorieën te verklaren. Dit artikel behandelt in dit verband de noodzaak tot institutionele vernieuwing in buurten, wijken en eventueel deelgemeenten. De volgende vraag staat hierbij centraal: wat is de mogelijke bijdrage van de kringorganisatiemethode aan de analyse en mogelijke oplossing van het werkloosheidsvraagstuk? In het kader van deze vraag worden de mogelijkheden onderzocht om de lokale institutionele infrastructuur te vernieuwen met behulp van de principes van kringorganiseren die zijn ontwikkeld door de Rotterdamse ingenieur Gerard Endenburg. Deze benadering is met name interessant omdat het huidige werkgelegenheidsbeleid is gebaseerd op de veronderstelling dat er ontwerpfouten in de relatie tussen de markteconomie en het sociale zekerheidssysteem zitten, waardoor de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verstoord raakt. Een gedetailleerde analyse van deze ontwerpfouten ontbreekt echter in de literatuur, waardoor ook beleid gericht op het herstellen van deze dieperliggende oorzaak van het werkloosheidsprobleem achterwege blijft. We bespreken eerst het huidige werkgelegenheidsbeleid van het kabinet Kok. Daarna worden de begrippen 'werk' en 'werkloosheid' in een historisch perspectief geplaatst. Vervolgens gaan we na hoe diverse ontwikkelingen de scheiding tussen werk en werkloosheid, en daarmee samenhangende scheiding tussen werk- en niet-werksfeer, ondermijnen. Deze problematiek hangt nauw samen met het ontstaan van een zogenaamd institutioneel vacuüm tussen individuele burger en gemeente, waardoor op dit niveau een dynamische sociaal-politieke structuur ontbreekt. Dit vacuüm kan worden gezien als een fundamentele constructiefout van de westerse samenleving die zichtbaar wordt in het probleem van structurele werkloosheid. De principes van kringorganiseren kunnen worden gebruikt om genoemd vacuüm in te vullen. Deze weg van lokale institutionele vernieuwing is in hoge mate complementair aan het werkgelegenheidsbeleid van de huidige regering.